Leczenie ruchem, bo ruch to zdrowie!

Kinezyterapia to leczenie ruchem. Stosowana jest najczęściej w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu ale coraz szersze zastosowanie znajduje w leczeniu innych narządów. Kinezyterapia dzieli się na miejscową i ogólną.

Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niepełnosprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji. Stosowanie kinezyterapii pomaga w uzyskaniu możliwie jak największej poprawy utraconej funkcji oraz mechaniki.

Oferuję Państwu rehabilitacje z zakresu kinezyterapii:

  • ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne, czynne z oporem, samo wspomagane, izometryczne
  • ćwiczenia z wykorzystaniem przyrządów (taśmy i piłki Thera Band)
  • wyciągi szyjny i lędźwiowy
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia samoobsługowe
  • pionizacja oraz nauka chodu
  • ćwiczenia ogólno kondycyjne
  • metody neurofizjologiczne